Ngày 6/12, UNESCO thông qua quyết định công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chiều ngày 6/12, tại kỳ họp lần thứ 7 của Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Paris, Pháp, Chủ tịch của kỳ họp, ông Arley Gill đã gõ búa thông qua hồ sơ của Việt Nam. Nhiều đoàn đại biểu quốc tế đã đến bắt tay chúc mừng và chia sẻ niềm vui với đoàn đại biểu Việt Nam.
Đại sứ Dương Văn Quảng, Trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh UNESCO phát biểu đây là một tin vui, một vinh dự to lớn đối với nhân dân Việt Nam nói chung và người dân tỉnh Phú Thọ nói riêng.
Lễ hội đền Hùng
Theo lời Đại sứ Dương Văn Quảng thì trong bối cảnh hội nhập văn hóa, đa dạng văn hóa, việc tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được công nhận đã chứng tỏ sức sống của nền văn hóa Việt Nam, gắn liền với dòng chảy văn hóa hội nhập vào thế giới.Ngoài tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng, năm ngoái hồ sơ Hát Xoan của tỉnh Phú Thọ cũng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
Ông Hoàng Dân Mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chia sẻ: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc và gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam để luôn vượt qua khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước và chống giặc ngoại xâm.
Ông Mạc cho hay thêm, để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của di sản này, tỉnh Phú Thọ sẽ có rất nhiều việc phải làm. Trước mắt thì tỉnh sẽ soạn thảo chương trình hành động cụ thể trong đó có việc trùng tu tôn tạo, gắn liền di sản văn hóa phi vật thể với di sản văn hóa vật thể tại đền thờ vua Hùng.Ngay khi Chủ tịch kỳ họp gõ búa thông qua hồ sơ, nhiều đoàn đại biểu quốc tế đã đến chúc mừng và chia sẻ niềm vui với đoàn đại biểu Việt Nam.
Trong quá trình nghiên cứu và xem xét hồ sơ đề cử, hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở tỉnh Phú Thọ được các chuyên gia UNESCO đánh giá rất tốt. Tín ngưỡng này khi được công nhận sẽ khích lệ nhận thức về lòng biết ơn tổ tiên ở nhiều quốc gia trên thế giới cũng như nhận thức chung về sự tôn trọng đa dạng văn hóa trong cộng đồng.
Những biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị của tín ngưỡng là do ngân sách của Nhà nước và chính quyền địa phương bảo đảm. Các biện pháp này nhằm để bảo đảm việc duy trì và phát triển, đồng thời vẫn giữ nguyên vẹn tính thiêng liêng của tín ngưỡng.
Các đại diện của các làng, xã cũng như những thành viên trong ban tổ chức lễ hội đã đóng góp tích cực cho việc chuẩn bị hồ sơ, đồng thời thể hiện được sự đồng thuận tuyệt đối. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được Viện Văn hóa và Nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam kiểm duyệt dựa trên ý kiến đóng góp của các cộng đồng dân cư thuộc 13 huyện ở tỉnh Phú Thọ.